Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Modliborzycach

Oświadczenia majątkowe

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - nadanie upoważnienia
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
Referat ds. Inwestycji
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Zespół Szkół w Modliborzycach
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - nadanie upoważnienia
Zespół Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - korekta
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - objęcie funkcji dyrektora
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Referat ds. Inwestycji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Publiczne Przedszkole
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Zakład Gospodarki Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
SPZOZ w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe na dzień 14.03.2018 (zakończenie umowy o pracę)
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018 (umowa o prace)
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Gminny Ośrodek Kultury
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Biblioteka u Kazimierza - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Gminna Biblioteka Publiczna
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Referat ds. Inwestycji
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
Zespół Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Zespół Placówek Oświatowych
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
oświadczenie majątkowe za rok 2016
oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za rok 2014
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Zespół Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - objęcie funkcji dyrektora
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2014 - zakończenie kadencji
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2019
oświadczenie majątkowe za rok 2018
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji