Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Modliborzycach

Oświadczenia majątkowe

Szczegółowe wyszukiwanie
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Starszy Inspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Starszy inspektor
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Pracownik administracyjny
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - Administrator
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Sekretarz gminy
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Biblioteka u Kazimierza - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki u Kazimierza. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Zielińskiego w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
oświadczenie majątkowe za rok 2020 - objęcie stanowiska dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Specjalista Pracy Socjalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - nadanie upoważnienia
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Zespół Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy Modliborzyce
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Wierzchowiskach Drugich
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - objęcie funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Władze lokalne
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Władze lokalne
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Burmistrz
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Burmistrz Modliborzyc
Urząd Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Referat ds. Inwestycji
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Referent ds. zamówień publicznych
Publiczne Przedszkole
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Zakład Gospodarki Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - p.o Kierownika
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Zakład Gospodarki Komunalnej
oświadczenie majątkowe za rok 2023 - rozwiązanie umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach
SPZOZ w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - p.o Kierownika
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik SPZOZ w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik SPZOZ w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - kierownik
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Referent ds. wymiaru podatków i księgowości budżetowej
Oświadczenie majątkowe na dzień 26.03.2018 (umowa o prace)
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
Oświadczenie majątkowe na dzień 14.03.2018 (zakończenie umowy o pracę)
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminny Ośrodek Kultury
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Biblioteka u Kazimierza - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
oświadczenie majątkowe za rok 2020 - zakończenie pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Biblioteki u Kazimierza
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Referat ds. Inwestycji
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Referat Finansowy
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków i ksiegowości budżetowej
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Zespół Placówek Oświatowych
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radna
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Zespół Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - objęcie funkcji dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Modliborzycach
Rada Miejska
oświadczenie majątkowe za rok 2022
Stanowisko pracownika - Radny
oświadczenie majątkowe za rok 2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za rok 2018 - rozpoczęcie kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej